• Počet na stránku
 • 10
 • 20
 • 30
 • Novinka

Atributy světců, Atributy v umění

 • Autor: Ryneš, Václav
Dva svazky, Knižnice Oblastního muzea v Roztokách, sv. 1 + 2. 1) Atributy světců. Roztoky: Oblastní muzeum, 1969. 35 s. + 2) Atributy v umění: světci, jejich patronáty a atributy. Roztoky: Oblastní muzeum v Roztokách u Prahy, 1971. 72 stran. 8°, Brož., velmi dobrý stav.

250 Kč

 • Novinka

Poslední dnové ctihodné Anny Kateřiny Emmerichové

Podle zápisků Poutníkových uspořádal P. K. E. Schmöger. Přeložil P. Matěj Fencl. Ve Staré Říši na Moravě: Sklad Marty Florianové, 1927. 160 s. V tiráži čáslovaný výtisk 11A, i.e. 11/30 ("Vytištěno A 30 ex. na ručním bílém, B 50 ex. na holand. japonu, C 300 exemplářů na velínu...

500 Kč

 • Novinka

Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu

 • Autor: Komenský, Jan Amos
"Vydáno v Amsterodámě, léta 1660." Vydání druhé. Se 4 celostránkovými ilustracemi Františka Bílka. Autor doslovu Arne Novák, úprava textu B. Souček. Vytiskl Jar. Strojil v Přerově na ručním papíře. Ve Vyškově: F. Obzina, 1946. 51 s. Edice Obzinovy tisky, sv. 74. Výtisk na ručním papíře, velmi dobrý stav.

220 Kč

 • Novinka

Kšaft umírající matky Jednoty bratrské

 • Autor: Komenský, Jan Amos
Ilustrace František Bílek. Praha: Spolek "Komenský", 1918. 42 s. 8°, Brož. Dobrý stav.

300 Kč

 • Novinka

Svaté Terezii Ježíšově

 • Autor: Le Cardonnel, Louis
Z frančiny přeložil Bohuslav Reynek. Stará Říše na Moravě: Marta Florianová, 1940. 18 s. Edice Dobré dílo, sv. 137. V tiráži číslovaný výtisk ex. 404 (50 ex. na ručním papíře a 100 ex. na simili japanu číslovaných a 500 ex. na ofsetu; Sáňka 2708). 8°, volný arch v orig. Kart....

290 Kč

 • Novinka

Spisy svatého Františka, zakladatele řádu Bratří menších

 • Autor: František (svatý)
Překlad Leander Brejcha. Vypravil M, Kaláb. V Praze: Ladislav Kuncíř, nakladatelská společnost Rozmach, 1926. 79 s. Menší 8°, 17 cm, Brož., velmi dobrý stav.

140 Kč

 • Novinka

Památce Mistra Jana Husi

Celkovou úpravu, frontispice, titulní list, čtrnáct kreseb a iniciál, předsádku i vazbu navrhl F. Kysela. Sestavil PhDr. V. Vojtíšek. Trojbarevný tisk. V Praze: Fr. Borový, 1915. 127 s. Edice Knihy Spolku čes. bibliofilů, sv. 8. 16°, 13 cm, původní zdobená vazba, zlacená svrchní ořízka, velmi dobrý stav.

220 Kč

 • Novinka

Na prahu Apokalypsy

 • Autor: Bloy, Léon
1913-1915. Překlad Otto Albert Tichý. Praha: Ladislav Kuncíř, 1930. 343 s. Edice Akord, sv. 5. 16°, 17 cm, Brož., dobrý stav.

490 Kč

 • Novinka

Písně o čtyřech posledních věcech člověka

Vydal a kritickým doslovem opatřil Josef Vašica. Upravil Albert Vyskočil. V Praze: Václav Pour, 1934. 92 s. Pourova edice; sv. 6. 16°, 17 cm, Brož., ve hřbetu vyschlé lepení (knižní blok oddělen od obálky), jinak velmi dobře zachováno.

490 Kč

 • Novinka

Duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly, díl I, text

 • Autor: Ignác z Loyoly
Doslovný překlad z původního znění španělského podává Jarosl. Ovečka. Duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly, zakladatele Tovaryšstva Ježíšova, díl I, Text. Svatý Hostýn: Hlasy Svatohostýnské, 1921. 236 s. Na obálce vročení 1922. 16°, 15 cm, Brož., běžné opotřebení, dobrý stav.

300 Kč

Strana 1 z 30    Celkem 296 záznamů