• Počet na stránku
 • 10
 • 20
 • 30

Grafika A. J. Svobody

Grafické album A. J. Svobody (bližší údaje o autorovi nezjištěny, v roce 1936 vystavoval v Hradci Králové na skupinové výstavě členů SVU). Celkem 7 listů montovaných na kartonech, neznačeny, uloženy v původní obálce s autorským štítkem na přední desce. Obálka v rozích olámaná, listy v dobrém stavu, jen u dvou

600 Kč

Ex libris Ladislav Hodný

 • Autor: Florian, Michael
1950, Dřevoryt z roku 1950, tisk 70 x 65 mm, list 110x93 mm, dobrý stav. - Michael Florian, 1911-1984

50 Kč

Jahodník

 • Autor: Rytíř, Václav
1916. Exlibris MR. Signovaný lept 82x55mm, 1916, list 150x114mm

60 Kč

Žena s ovocem

 • Autor: Dillinger, Petr
Dřevoryt 90x63mm, list 148x106mm, nesignováno.

50 Kč

Exlibris Lila Siebenscheinová

 • Autor: Šimon, Tavík František
Nedat. [1921], Lept 92x73 mm, signováno v desce. Dvě děti na horách. Dobrý stav.

50 Kč

Noční ulice

 • Autor: Wellner, Karel
1918, Litografie 145x95mm, sign. K. Wellner 918, na listu 210x173mm, při okrajích trhliny, které se však ani zdaleka neúpřibližují tiskové ploše grafiky. -

90 Kč

Ex libris A. Plecitý

 • Autor: Wenig, Josef
1910, Zinkografie, 128 x 91 mm, 1910; Josef Wenig, 1885-1939, český malíř, ilustrátor, jevištní a kostýmní výtvarník

50 Kč

Ex Libris Doetsch-Benziger

 • Autor: Hupp, Otto
1905, Barevné exlibris (spojené erby), signováno v tisku. 120x115 mm. Otto Hupp (1859-1949).

120 Kč

Patnáct leptů

 • Autor: Dillinger, Petr
Praha, 4°, Volné listy v OPPl. pouzdře

1 800 Kč

Konvolut kreseb

 • Autor: Jirsíková, Nina
Konvolut sedmi kreseb různých rozměrů, z toho pět akvarelem kolorovaných kreseb zobrazuje autorku coby tanečnici v divadelních rolích, dvě kolorované barevnými tužkami jsou příležitostné pozdravy. Všechny kresby signovány, některé jen iniciálami N.J., jiné N. Jirsíková. Datace v popisu kreseb odkazuje spíš k datu inscenace než k roku vzniku kreseb.

600 Kč

Strana 1 z 5    Celkem 44 záznamů