Konvolut dopisnic 1941-1944

  • Katalogové číslo: 46607

Konvolut pěti ks dopisnic z let 1941-1944, adresát týž (Libčice n- Vltavou), odesilatelé z rodinného okruhu-

1) 1941 CDV9, dopisnice Lipové listy 60h hnědá, prošlá poštou (Doschitz / Dožice), sdělení zemědělské povahy, dobově podmíněné ("Tento týden jsme prodali krávu Straku. Z jaké příčiny, to Vám ještě napíšem. ... Přejeme Ti, abys nadále mohl choditi do škol.")

2) 1942 CDV9, dopisnice Lipové listy 60h hnědá, prošlá poštou Stankau / Stankov), sdělení zdravotní povahy ("...mám žloutenku, přijeď okamžitě... chci udělati poslední vůli.")

3) 1942 CDV9, dopisnice Lipové listy 60h hnědá, prošlá poštou (Neu-Mitrowitz / Nové Mitrovice), sdělení zdravotní povahy ("...pan doktor nám jej nechtěl vydati, že ještě naděje. Peřiny jsme s sebou vzali...")

4) 1943 pohlednice - novoroční přání, razítko nečitelné, frankováno (A. Hitler 60 h, fialová) přání do roku 1944, sdělení zdravotní povahy

5) 1944 CDV16, dopisnice A. Hitler 60h fialová, prošlá poštou (Doschitz / Dožice), cenzurováno, sdělení hospodářské povahy ("...jedná se o záchranu včel... musí se v této situaci jednati rychle... víš kde zakročit a máš známosti...")

  • 200 Kč
  • (bez DPH: 200 Kč)