Logo Trigon Trigon nakladatelství - knihkupectví - antikvariát

Bubenská 3, Praha 7, tel.: +420 604 119 693, info@trigon-knihy.cz

Literární Historie

Zobrazovat: Počet záznamů na stránku Seřadit podle
Stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

A chceš-li, vyslov jméno mé

K 100. výročí narození Jiřího Karáska ze Lvovic. Sborník. Red. Jana Kostková ; Fotoreprodukce obr.: Bohuslav Sýkora. Čtená, dobrý stav.

50,00 Kč

Akkord

Marten, Miloš

Mácha-Zeyer-Březina : Essaye. V úpravě a s kresbami Zdenky Braunerové. Edice: Dílo / Miloš Marten ; Sv. 4. Listy uvolněné z vazby, desky odtržené,...

300,00 Kč

Aleš a Jirásek - listy dvou přátel

Aleš, Mikoláš
Jirásek, Alois

S reprodukcemi kreseb Mikoláše Alše a Aloise Jiráska. 6 čb a 6 barevných obrazových příloh. Uspořádal, slovem doprovodil a rejstříky osob, Alšových...

160,00 Kč

Alchymie a tarot

Markvartová, Eva

Klíče k románům Gustava Meyrinka. Kniha se věnuje Meyrinkovu zájmu o alchymii a podrobně rozebírá alchymickou a tarotovou symboliku a strukturu v...

227,00 Kč

Až do hrobu tmavýho

Váchal, Josef
Hodek, Josef

Vzájemná korespondence Josefa Váchala a Josefa Hodka z let 1912-1969. K vydání připravila Hana Klínková. Pevná vazba, velký formát (195x265 mm),...

690,00 Kč

Básnický zápas Otakara Březiny

Lesný, Vincenc

Edice Přátelství ; sv. 16. "Kniha tato měla být vydána jako vzpomínková publikace na podzim r. 1942, 50 let po uveřejnění tří prvních...

90,00 Kč

Básník a skutečnost

Aragon, Louis

Výbor z literárně kritických a teoretických statí ; uspořádal Jan O. Fischer ; z franc. originálů přel. A.J. Liehm a kol. ; verše přel. Petr Kopta,...

64,00 Kč

Básník Jakub Deml v Tasově

Vodička, Stanislav

Kniha próz Demlova přítele patří k nejhodnotnějším a nejpůsobivějším svědectvím o velkém básníkovi. Uspořádal a k vydání připravil Vladimír Binar....

140,00 Kč

Básníkova cesta

Vyskočil, Albert

Hledání básníkovy cesty v díle K.H. Máchy, T. Carlyla, J. V. Sládka, J. Arbese,K. Tomana, Františka z Assisi a dalších autorů. Původní brož, dobrý...

100,00 Kč

Básníkův skrytý čas (Neumlčitelná)

Rotrekl, Zdeněk

Sborník k sedmdesátým narozeninám básníka. Uspořádal Karel Coural. O autorovi, bibliografie. Dobrý stav.

65,00 Kč

Bilderatlas zur Geschichte der deutschen Nationalliteratur

Könnecke, Gustav

Eine Ergänzung zu jeder deutschen Literaturgeschichte. Nach den Quellen bearbeitet von Fr. Gustav Könnecke. Monumentální obrazový atlas k dějinám...

2200,00 Kč

Božena Němcová

Tille, Václav

Život Boženy Němcové v autorově plastickém vylíčení. S černobílými reprodukcemi. Dobrý stav.

50,00 Kč

Budeme pokračovat

Peroutka, Ferdinand

Literárně historické a politicko společenské kapitoly z českých kulturních dějin uspořádal Jiří Kovtun. 137.svazek Sixty-Eight Publishers. Dobrý...

300,00 Kč

Casanova v Čechách

Tichý, Vítězslav

Poslední léta Casanovy v Duchcově, 1785-1798. Úryvky z jeho korespondence, literárně-historický dodatek, osud jeho hrobu a náhrobního kamene.....

90,00 Kč

Cesta starší české literatury

Tichá, Zdeňka

Cesta, po níž se ubíral literární vývoj v minulosti, má mnoho společného s životní poutí každého z nás. Znalost díla našich předků by neměla být jen...

80,00 Kč

Česká bibliografie

Drtina, Jaroslav

Spisek k dějinám české bibliografie. Dobrý stav.

70,00 Kč

Česká kniha a svět

Bohatcová, Mirjam

Bohatě dokumentovaná publikace o dějinách české knihy od středověkých počátků do r. 1949. Vydáno k dvacátému výročí činnosti nakl. Artia (1953-1973)....

120,00 Kč

České literární baroko

Vašica, Josef

Kniha obsahuje stati ve třech oddílech - poesie, asketika, homiletika. Příspěvky ke studiu barokních památek. Dobrý stav.

200,00 Kč

Československá kniha v cizině

Halík, M.
Teigeová, H.

Katalog ke stejnojmenné výstavě. Soupisy podle zemí. Dobrý stav.

110,00 Kč

Český bibliofil věnovaný Jaroslavu Vrchlickému

Ročník XIV., 1945, sešit 1-2. Svazek, věnovaný životu a tvorbě J. Vrchlického, redigovali Karel janský a Vojtěch Jirát. Ve frontispice signovaná...

700,00 Kč

Český sen

Macura, Vladimír

O českém snu v Čechách 19. století, obraz českého myšlení a "mýtů" této doby. 6. svazek knižnice Dějiny a současnost. Dobrý stav.

200,00 Kč

Čin a slovo

Binar, Vladimír

Kniha o Jakubu Demlovi je souborem mých prací věnovaných Jakubu Demlovi, které vznikaly v letech 1968-2008," píše o tomto svazku jeho autor Vladimír...

180,00 Kč

Čtení o roce osmačtyřicátém

Bass, Eduard

Edice: Bass, Eduard: Dílo ; sv. 6. Formou rozsáhlé kroniky z let, která předcházela revoluci v roce 1848, i samotného revolučního roku, líčí autor...

50,00 Kč

Dante

Pokorný, Jaroslav

Edice Portréty ; Sv. 19. Monografie, která po úvodním povšechném zhodnocení básníkova díla načrtává prostředí a dobu jeho života, básnictví jeho...

60,00 Kč

Dante a jeho doba

Montanelli, Indro

Kniha představuje básníka jako člověka své doby, svého města a rodiny, s jeho lidskými rysy. Barevné reprodukce dobových výtvarných děl v...

80,00 Kč

Dějiny antické literatury II.

Tronskij, Iosif Moisejevič

Edice: Československá akademie věd, Sekce jazyka a literatury. Římská literatura. Z ruského originálu přeložila Věra Novotná s odbornou pomocí F....

80,00 Kč

Dějiny české literatury

Vlček, Jaroslav

Svazky 1 a 2. K vyd. připravila Olga Svejkovská a František Svejkovský; Milan Pišút: Jaroslav Vlček: Osobnosť a dielo, předmluva; obálka a vazba...

200,00 Kč

Dějiny křesťanského písemnictví (De viris illustribus)

Hieronymus
Gennadius, Isidorus

Spis Sv. Jeronýma a jeho pokračovatelů poskytuje základní soubor informací o starokřesťanských autorech a jejich dílech. Přeložili J. M. Heller a M....

198,00 Kč

Dějiny literatury české I., II.

Jakubec, Jan

Obsáhlé dějiny české literatury od počátků do konce 19. století. Dva svazky, celkem přes dva tisíce stran. 1. díl: Od nejstarších dob do probuzení...

500,00 Kč

Depeše z konce tisíciletí

Korespondence Vítězslava Nezvala s různými osobnostmi své doby. Zachovalé.

65,00 Kč

Deutsches Schriftstellerlexikon von den Anfängen bis zur Gegenwart

Albrecht, Günter
kolektiv

Němečtí spisovatelé, u každého hesla biografie, zhodnocení, bibliografické citace. Obálka se stopami manipulace, trochu odřená v okrajích a skladech,...

80,00 Kč

Dialogy o kráse a smrti

Kuchař, Lumír

Studie a materiály k české literatuře přelomu 19. a 20. století. Kniha shrnuje několik rozsáhlejších literárně historických textů Lumíra Kuchaře,...

85,00 Kč

Die altgermanische Dichtung

Heusler, Andreas

Edice Handbuch der Literaturwissenschaft, Hrsg. von Oskar Walzel. S barevnou obrazovou tabulí a 62 vyobrazeními. Pěkná polokožená převazba s hřbetním...

500,00 Kč

Die Vergangenheit der Naturforschung

Strunz, Franz

Ein Beitrag zur Geschichte des menschlichen Geistes. it Frontispiz und 12 Tafeln. VII, 196 S. Mit umfangreichem wissenschaftl. App. Fachmännisch neu...

60,00 Kč

Dík a pozdrav

Josefu Horovi k padesátinám. Zvenčí zašpiněno - patrné známky užívání. Uspořádali František Halas a Bohumil Novák.

50,00 Kč

Dílo Karla Hynka Máchy

Mácha, Karel Hynek

Svazek první, Básně, Dramatické zlomky. Obsahuje: Máj, Básně obsahu rozmanitého, Písně (Ohlas písní národních, Písně mimo cyklus), Znělky, Básně bez...

160,00 Kč

Duše a slovo

Fischer, Otokar

Studie a eseje se zabývají teoretickými otázkami básnictví a psychologickými problémy literárního díla, významnými postavami literatury české i...

140,00 Kč

Džungle literární a divadelní

Štech, Václav

Paměti českého tvrdohlavce. Známky používání a času, první list ustřižený, jinak pevná ve vazbě.

70,00 Kč

F. M. Dostojevskij

Parolek, Radegast

Edice Portréty. OSobnost a dílo F. M. Dostojevkého, ukázky z děl. Zachovalé.

50,00 Kč

F. X. Šaldova "Matka po duchu" a její předobraz

Lifka, Bohumír

K 120. výročí narozenin F. X. Šaldy ze svého archívu vybral a komentářem k reáliím doprovodil autor. S vloženým grafickým listem - portrét F.X.Šaldy...

190,00 Kč

Fantastika a satira v díle Karla Čapka

Nikol’skij, Sergej Vasil’jevič

Výborný stav.

60,00 Kč

Flashky

Zábranová, Eva

Vzpomínková kniha na Jana Zábranu, vydaná ke 30.výročí jeho smrti (1984). S mnoha černobílými fotografiemi a ukázkami rukopisu. Dobrý stav.

120,00 Kč

Francouzské sešity

Erenburg, Ilja Grigorjevič

Přel. Jaroslav Hulák; doslov: Ivo Fleischmann. S kresbou Pabla Picassa a Adolfa Hoffmeistra. Edice Otázky a názory; Sv. 21. Obsahuje esej o životě a...

60,00 Kč

Francouzské sešity

Erenburg, Ilja Grigorjevič

Přel. Jaroslav Hulák; doslov: Ivo Fleischmann. S kresbou Pabla Picassa a Adolfa Hoffmeistra. Edice Otázky a názory; Sv. 21. Obsahuje esej o životě a...

100,00 Kč

František Langer slovem i obrazem

Langer, František

20. svazek Spisů Františka Langera. Vzpomínka na Františka Langera, kresby a karikatury. Dobrý stav.

150,00 Kč

Franz Kafka

Wagenbach, Klaus

Přel. Josef Čermák a Vladimír Kafka. Edice Kapka. Volná řada. - Dokumentární přehledná monografie přináší zajímavý pohled na Kafkův život a dílo,...

85,00 Kč

Franz Kafka

Brod, Max

Životopisná studie z pera Kafkova přítele. Doplněno černobílými fotografiemi. Obálka při okrajích odřená.

95,00 Kč

Franz Kafka, jazz a jiné marginálie

Škvorecký, Josef

186.publikace nakladatelství Sixty-Eight Publishers. Dobrý stav.

500,00 Kč


Obsah: © 2008 - 2018 TRIGON - KNIHY s.r.o.; Forma: © 2008 - 2018 Ondřej Vaniš