Logo Trigon Trigon nakladatelství - knihkupectví - antikvariát

Bubenská 3, Praha 7, tel.: +420 604 119 693, info@trigon-knihy.cz

Aktuality

Sborník Logos

02.3.2017 — Sborník Logos 2016 věnovaný Ars vegetabilis a vůbec rostlinnému světu již vyšel, obsah a možnost...

Více...

Josef Váchal - Josef Hodek: Až do hrobu tmavýho

13.2.2017 — Právě vyšel objemný špalek vzájemné korespondence Josefa Váchala a Josefa Hodka z let 1912-1969,...

Více...

Novinky

Sidur - Modlitby

Kaempf, prof. S.J.

Modlitby pro všecky dny všední, sabaty a svátky, jakož i Jom Kipur Kátan & Stručné modlitby pro israelské paní a dívky. Reprint dvojjazyčného...

600,00 Kč

Výklad učení rabiho Ješuy z Nazaretu

Tresmontant, Claude

Ješua, jenž je Mocí v plném významu tohoto slova, učí, že svět nakonec nebude náležet těm, kdo ničí, ale těm, kdo tvoří. A tvoření nelze uskutečňovat...

300,00 Kč

Výklad učení rabiho Ješuy z Nazaretu

Tresmontant, Claude

Ješua, jenž je Mocí v plném významu tohoto slova, učí, že svět nakonec nebude náležet těm, kdo ničí, ale těm, kdo tvoří. A tvoření nelze uskutečňovat...

300,00 Kč

Hebrejský Kristus

Tresmontant, Claude

Jazyk a stáří evangelií. Kniha vyšla ve Francii poprvé před dvaceti lety a dočkala se už několika vydání. Nejde o romantickou projekci sbližování...

220,00 Kč

Starověká náboženství

Heller, Jan

Náboženské systémy starověkého Egypta, Mezopotamie a Kenaanu. Populární učebnice religionistiky, poprvé vydaná 1978. Toto je druhé vydání z roku 1988...

220,00 Kč

Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu

Pípal, Blahoslav

a stručný česko-hebrejský slovníček ke SZ. 2. doplněné a přepracované vydání legendárního slovníku. Scriptum Komenského evangelické bohoslovecké...

220,00 Kč

Pojednání o páté esenci

Lullus, Raymundus

neboli o tajemstvích přírody. Výpravné vydání tradičního alchymistického díla katalánského autora Raymonda Lulla. Kniha pojednává o Páté esenci...

120,00 Kč

Ze světa Starého zákona I. a II.

Bič, Miloš

Obsáhlý úvod do dějin, reálií, teologie a bohoslužebného života starozákonního Izráele. Knihy jsou ve výborném stavu

500,00 Kč

Dějiny náboženského myšlení I. II. III.

Eliade, Mircea

Olbřímí dějiny náboženského myšlení od významného badatele. I. díl Od doby kamenné po eleusinská mysteria, 430 str. II. díl Od Gautamy Buddhy k...

900,00 Kč

Hrobka Ježíšovy rodiny

Jacobovici, Simcha
Pellegrino, Charles; Cameron, James

Do nedávna neexistoval jediný fyzický důkaz o existence jedné z největších postav západní civilizace... Jako blesk z čistého nebe tedy zapůsobila...

90,00 Kč

Vzkříšení a nesmrtelnost v židovském myšlení

Gillman, Neil

Židovské náboženství a otázka nesmrtelnosti v Bibli, středověké židovské mystice a v současné reflexi. Neil Gillman, profesor židovské filosofie na...

210,00 Kč

Ježíš ve světle tradiční židovské literatury

Schubert, Kurt

Schubertova stěžejní studie zasazující Ježíšův životní příběh do rámce židovsko-rabínské literatury. S přispěním historickokritické exegeze osvětluje...

90,00 Kč


Obsah: © 2008 - 2017 TRIGON - KNIHY s.r.o.; Forma: © 2008 - 2017 Ondřej Vaniš