Logo Trigon Trigon nakladatelství - knihkupectví - antikvariát

Bubenská 3, Praha 7, tel.: +420 604 119 693, info@trigon-knihy.cz

Aktuality

Josef Váchal - Josef Hodek: Až do hrobu tmavýho

13.2.2017 — Právě vyšel objemný špalek vzájemné korespondence Josefa Váchala a Josefa Hodka z let 1912-1969,...

Více...

Johannes Trithemius: De septem secundeis / O sedmi druhotných působcích

12.1.2017 — První český překlad Trithemiova slavného traktátu o působení sedmi planetárních andělů ve světě. Z...

Více...

Novinky

Edgar Cayce

Langley, Noel

O reinkarnaci. O koloběhu rození a smrti - části rozhovorů s "největším médiem Ameriky". Přeložil Z. Hajník. Dobrý stav.

90,00 Kč

Historie školních budov

Šimek, Jan

Od tereziánských reforem po současnost. Vývoj architektury školních budov ajejich vybavení v návaznosti na dobové trendy a společenské změny - od...

310,00 Kč

Ílias

Homér

Epos o trojské válce a jejích hrdinech v překladu Rudolfa Mertlíka. Dobrý stav.

90,00 Kč

Sigmund Freud a Martin Heidegger

Condrau, Gion

Daseinsanalytická teorie neuróz a psychoterapie. Autor usiluje o antropologizaci psychiatrie a psychoterapie. Přeložil O. Čálek. Dobrý stav.

190,00 Kč

Věci, o kterých s nikým nemluvím

Kinnell, Galway

Výbor z díla. Přeložil Antonín Přidal, doslov napsal Josef Jařab. Edice Plamen. Dobrý stav.

80,00 Kč

Jeskynní ptáci

Hughes, Ted

Výbor z díla v překladu a s doslovem Jaroslava Kořána. Edice Plamen. Dobrý stav.

160,00 Kč

Fascinující mysl novorozeného dítěte

Chamberlain, David B.

Jaké jsou smysly čerstvě narozených dětí a co vše prožívají? Dobrý stav.

110,00 Kč

Pohled do mateřského lůna

Chamberlain, David B.

Vědomé dítě od početí ke zrození. Průvodce prvními devíti měsíci člověka - představuje nenarozené dítě jako citlivou, vnímající a vědomou bytost....

130,00 Kč

Kvílení

Ginsberg, Allen

Výbor z tvorby hlavního představitele beat generation v překladu Jana Zábrany. Edice Plamen. Dobrý stav.

220,00 Kč

Poslední z faraonovy družiny

Wellner, Luděk Václav

Podmanivý příběh z doby před třemi tisíci lety. Autor je egyptolog a archeolog. Dobrý stav.

120,00 Kč

Píseň o Bernadettě

Werfel, Franz

Dokumentární román o životě Bernadetty Soubirousové, jejíž zážitky a vidění vedly k vybudování poutního místa v Lurdech. Přeložila Jitka Fučíková....

90,00 Kč

Dětství a mládí Ježíšovo

Lorber, Jakob

Jakubovo evangelium znovu sdělené Otcem Světla skrze Jakoba Lorbera. Roku 1840 učitel hudby Lorber uslyšel vnitřní hlas, který mu přikázal: vezmi...

300,00 Kč


Obsah: © 2008 - 2017 TRIGON - KNIHY s.r.o.; Forma: © 2008 - 2017 Ondřej Vaniš