Zone / Pásmo (s podpisy grafika, typografa a editora)

  • Katalogové číslo: 39503
  • Autor: Apollinaire, Guillaume
Sedmi původními dvoubarevnými litografiemi vyzdobil Bohumil Žemlička. Francouzský originál s paralelními českými překlady Karla Čapka, Petra Kopty a Karla Sýse doslovem opatřil Michal Novotný. K vydání připravil, obálku navrhl a typograficky upravil Martin Dyrynk. O tisk pečoval Petr Tlolka; písmem Garamond cicero kurzíva vysadila Věra Čapková, sazbu zalomil Vratislav Sýkora a knihtiskem vytiskl Josef Mařec ; litografie z originálních kamenů vytiskl Tomáš Svoboda. Vydal Památník národního písemnictví v Praze v roce 80. výročí Spolku českých bibliofilů v nákladu 800 neprodejných prémiových výtisků. Vytiskly na velkolosinském přírodním chamois papíru Moravské tiskařské závody. 4°, 28 cm, Brož., volné archy v původní obálce, dobrý stav.
  • 600 Kč
  • (bez DPH: 600 Kč)