Urbarium über die Königlich Preußische Stadt Bunzlau und derselben Zugehörungen

  • Katalogové číslo: 21631
1836, Fol. - Urbář královského pruského města Boleslawiec a jeho majetku. Německy psaný rukopis, celkem 1021 stran, formát 352 x 228 mm. Rukopisný text urbáře města Boleslawiec obsahuje historii města, městská práva a především tabulky s evidencí majetku. Úhlednost a neměnnost rukopisu, jakož i velká vosková notářská pečeť a dobrozdání datované 28. 11. 1836, připojené na poslední stránce rukopisu, nasvědčují tomu, že jde o ověřený opis původního starého městského urbáře. Rukopis je dochován na papíře, jehož archy nesou známky někdejšího knihařského šití, nicméně v současnosti tvoří rukopisný přepis urbáře pouze původní knižní blok; podoba nové knižní vazby záleží zcela na novém majiteli. Na první, čisté stránce rukopisu je vepsána stará česká antikvární signatura s cenou (dle typu signatury zřejmě z 60./70. let). -
  • 25 000 Kč
  • (bez DPH: 25 000 Kč)