Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu

  • Katalogové číslo: 39619
  • Autor: Komenský, Jan Amos
"Vydáno v Amsterodámě, léta 1660." Vydání druhé. Se 4 celostránkovými ilustracemi Františka Bílka. Autor doslovu Arne Novák, úprava textu B. Souček. Vytiskl Jar. Strojil v Přerově na ručním papíře. Ve Vyškově: F. Obzina, 1946. 51 s. Edice Obzinovy tisky, sv. 74. Výtisk na ručním papíře, velmi dobrý stav.
  • 220 Kč
  • (bez DPH: 220 Kč)