Secese. Sovo a tvar

  • Katalogové číslo: 39149
  • Autor: Kšicová, Danuše
Brno: Masarykova univerzita, 1998. 320 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; č. 320. 4°, brož, dobrý stav
  • 340 Kč
  • (bez DPH: 340 Kč)
  • ISBN: 80-210-1970-0