Historie literatury české

  • Katalogové číslo: 38579
  • Autor: Jungmann, Josef
"Historie literatury české aneb Saustawný přehled spisů českých s krátkau historií národu, oswícení a jazyka. Knihopisný seznam všech známých spisů českých postupem času seřazených." 2. vyd. W Praze: Nákladem Českého museum, 1849. 526 s.- Samostatně vydaná první část Jungmannovy Historie literatury (druhá část, s. 527-771, obsahující Popis spisovatelů českých, chybí). Dobová polokožená vazba, kniha začíná nepaginovaným listem nadepsaným "UKAZATEL", následuje Uwedení o Slowanech wůbec a oddíly s periodicky řazenými přehledy vydaných tisků (451-1310, 1310-1409, 1410-1526, 1526-1620, 1620-1774, 1774-1846), přičemž v úvodu každého oddělení je stať o historickém vývoji země v daném období. - dobová slepá polokožená vazba, papír uvnitř žloutnoucí, s tzv. stařeckými skvrnkami, celkově velmi dobře zachováno (hladký ořez, bez ohnutých rohů listů etc.)
  • 800 Kč
  • (bez DPH: 800 Kč)