Esperanto (Lernt Esperanto, die Welt-Hilfs-Sprache)

  • Katalogové číslo: 39855
"Esperanto-Propaganda-Oficejo. Leiter: Martino Prestele (Germanujo) Lorch (Württemberg)." Obrazová dopisnice propagující esperanto jako světový dorozumívací jazyk. Rubová strana čistá, nepopsaná, dopisnice neprošlá poštou, přesto ve hranách lehce odřená.
  • 200 Kč
  • (bez DPH: 200 Kč)