Esperanto - jednotné jazykové pojítko národů / Krátké uvedení do esperanta

  • Katalogové číslo: 38817
Informační list o esperantu 1 + 2. Dvojlist formátu A4 s důležitými informacemi o esperantu. Praha: Svaz esperantistů ČSR, 1947. 4 s.
  • 50 Kč
  • (bez DPH: 50 Kč)