Einheimische aus der Umgebung von Bilek (Feldpost)

  • Katalogové číslo: 31896
Fotografická dopisnice, na obrazové straně skupina bosňáků (Bilek, Herzegovina), adresní strana popsána, odesílací razítko Bileca, K. und k. Festungarstilleriebataillon No. 2, 4. Feldkompagnie, prošlé poštou, velmi dobrý stav.
  • 90 Kč
  • (bez DPH: 90 Kč)