Dvojí způsob víry

  • Není na skladě
  • Katalogové číslo: 42440
  • Autor: Buber, Martin
Překlad Mária Schwingerová. Vydání první. Praha: Malvern, 2021. 174 stran. ISBN 978-80-7530-332-5.- Způsoby, jakými se věřící judaismu a křesťanství vztahují k Bohu, rozdíly v jejich chápání obsahů víry i každodenním životě.
  • 258 Kč
  • (bez DPH: 258 Kč)
  • ISBN: 978-80-7530-332-5