Cyril Bouda

  • Katalogové číslo: 35737
  • Autor: Loriš, Jan
S dedikací a originální kresbou (stylizovaný autoportrét) Cyrila Boudy na patitulu; pod kresbou přípis: "B. K. 1960 Cyril Bouda". Obě grafické přílohy (dvoubarevný dřevoryt Olivy a sedmibarevná litografie Růže) signovány jak v kameni, tak tužkou v na okraji listu. - Praha: Václav Petr, 1949. 73 s., přílohy (celkem 310 vyobrazení). - Soupis malířského a grafického díla umělcova sestavila Libuše Korábová. Připojen seznam cen a vyznamenání, soupis výstav, jichž se C.B. účastnil, literatura, soupis díla malířského o 314 číslech, grafického o 1004 čís. Reprodukce grafiky i obrazů (84 čís.)
  • 1 400 Kč
  • (bez DPH: 1 400 Kč)