Archy 18. k Vánocům l.P. 1930

  • Katalogové číslo: 38255
Vydal Josef V. Florian ve Staré Říši na Moravě, 1930, Vytiskli V. Vokolek v Pardubicích a Fr. J. Trnka v Třebíči. Stará Říše: 1948. 16°, volné archy v papírové obálce, velmi dobrý stav. Obsah: Katolické vědomí dějin, Intuice psychologie, O gestu a stylu, Tabu v onbecné škole, Věrohodnost vychovatele, Básně, Listy, Attické noci, Vůz, Ruměje, Onrázkové přílohy (mmj. Albert Schamoni: Advent, původní lino)
  • 160 Kč
  • (bez DPH: 160 Kč)