Logo Trigon Trigon nakladatelství - knihkupectví - antikvariát

Bubenská 3, Praha 7, tel.: +420 604 119 693, info@trigon-knihy.cz

Knihy o Knihách

Zobrazovat: Počet záznamů na stránku Seřadit podle
Stránky: 1 | 2 | 3

A catalogue of books and manuscripts issued to commemorate the one hundredth anniversary of the firm of Bernard Quaritch 1847-1947

Katalog 229 rukopisů, starých a vzácných tisků vydaný u příležitosti stého výročí vzniku antikvariátu Bernarda Quaritche. S vyobrazeními v textu a na...

200,00 Kč

A přece klasikové

Glazarová, Jarmila

Jako novoroční neprodejný tisk k padesátému výročí vzniku samostatného československého státu vydalo pro své přátele a příznivce Státní pedagogické...

20,00 Kč

Almanach české knihy 1942

Redakce almanachu Lumír Čivrný. S ilustracemi Václava Maška, kvaš na obálce Cyprian Majerník. Dobrý stav.

50,00 Kč

Almanach Klubu čtenářů 1962

Neprodejná prémie Klubu čtenářů, s četnými ilustracemi a fot. v textu

50,00 Kč

Almanach Kmene 1930-31

Redigoval F.X. Šalda ; upravil Karel Teige ; fotografie Sudek a Teige. Zachovalá.

90,00 Kč

Almanach Kmene 1931 - 32

Hora, Josef (red.)

8°brož, polorozp.,úprava F.Muzika.30 čb příloh.

50,00 Kč

Almanach Kmene 1948

Uspořádal Kamil Bednář. 12 stran čb obr příloha. Poslední stránky knihy nesou stopy po rozlité tekutině

54,00 Kč

Almanach Spolku českých bibliofilů v Praze 1929

Vydán Spolkem českých bibliofilů v Praze k valné hromadě 1929 jako neprodejná premie. Za redakce Arna Sáňky a M. Kalába. Typograficky upravil M....

280,00 Kč

Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Schrift

Stübe, R.

Heft 2: Bilderschriften. Německy psná publikce o vývoji obrázkového písma. S ukázkami a vyobrazeními. Brož., obálka ve hřbetu natržena

60,00 Kč

Bibliofilské knihy

Bradáč, Ludvík

Připomínka dvacetileté samostatné práce 1909-1929. "Soukromý tisk, vytisknut firmou Stiebling a Havelka pro mne: vzdávám jej ne k oslavě, ale jako...

280,00 Kč

Bibliografie české historie

Zíbrt, Čeněk

Díl druhý. I. Prameny, II. Zpracování - jednotlivá období od věků nejstarších do r. 1419. Polokožená převazba, na titulu tužkou poznámky - asi...

1200,00 Kč

Černé umění ve službách vědy

Wick, Karel
Müller, Oldřich

Vydáno v dubnu roku 1948 u příležitosti významného jubilea 600 let trvání Karlovy university jako soukromý tisk. Napsali Karel Wick a Oldřich Müller,...

150,00 Kč

Černé umění ve službách vědy

Wick, Karel
Müller, Oldřich

Vydáno v dubnu roku 1948 u příležitosti významného jubilea 600 let trvání Karlovy university jako soukromý tisk. Napsali Karel Wick a Oldřich Müller,...

150,00 Kč

Česká literární bibliografie 1945-1963

Kunc, Jaroslav

Základní bibliografická práce podchycující českou poválečnou literární publicistiku a literární vědu do roku 1963, resp. 1966. I v době internetu...

950,00 Kč

Československá kniha v cizině

Halík, M.
Teigeová, H.

Katalog ke stejnojmenné výstavě. Soupisy podle zemí. Dobrý stav.

110,00 Kč

Český bibliofil 1940, část 1. a 2.

Sborník Spolku českých bibliofilů na rok 1940, části 1. a 2. (= komplet), včetně původních grafických příloh. Obálka a úprava Cyril Bouda. Přílohy:...

400,00 Kč

Čeští knihkupci, nakladatelé a hudebnináři 1945

Vydal Pracovní výbor českých knihkupců a nakladatelů k první osvobozené valné hromadě Svazu českých knihkupců a nakladatelů v Praze. Úprava a obálka...

150,00 Kč

Dar nejvzácnější

K poctě českého architypografa M. Daniela Adama z Veleslavína. Sborník na paměť 50 let odborného časopisu Typografia (...) k celostátní kulturní...

190,00 Kč

Dopisy z Ameriky

Preissig, Vojtěch

Preissigovy dopisy adresované Václavu Rytířovi k tisku upravil Ondřej Vavrek. Kresbu podle posmrtné masky Mistra Vojtěch Preissiga, pořízené za...

190,00 Kč

Dorost knihtiskařský

Devět různých čísel časopisu besídek učňů typografických a grafických Jednoty dělnictva a zaměstnanců v grafickém průmyslu a živnostech v Čechách a...

190,00 Kč

Drahokam domova

Hrubín, František

Výběr z článků (medailóny básníků, projevy na besedách a konferencích, komentáře ke knihám, úvahy o smyslu umění, o tvorbě pro děti apod.)....

28,00 Kč

El Grabador Rafael Esteve 1772-1847

Bohatě ilustrovaný katalog grafického díla. Průvodní text španělsky. Dobrý stav.

98,00 Kč

Francouzská ilustrovaná kniha XV.-XIX. stol. v Národní a universitní knihovně v Praze

Hamanová, Pavlína

Studie o francouzské knižní ilustraci od starých tisků po konec 19. století a o knihách, jimiž je reprezentována ve fondu pražské Národní knihovny....

90,00 Kč

Gebrauchsgraphik

Hölscher, Eberhard

International Advertising Art. 1964 Nr. 2. Monatsschrift zur Förderung künstlerischer Werbung. Offizielles Organ des Bundes Deutscher...

100,00 Kč

Geschichte des Buchdrucks in Böhmen und Mähren bis 1848

Volf, Josef

Dějiny knihtisku v Čechách a na Moravě do roku 1848. S 41 vyobrazeními, bibliografií a rejstříkem. Velmi dobrý stav, na přídeští výrazné...

500,00 Kč

Hostina bibliofilů

Beneš Buchlovan, Bedřich

Litografiemi vyzdobil a upravil Petr Dilinger. K jubilejnímu desátému bibliofilskému večeru Spolku Českých Bibliofilů v Praze 3. listopadu 1934...

140,00 Kč

Ilustrátoři

Novotný, Miloslav

Otisk ze XIV. Ročenky československých knihtiskařů vydal autor v 30 exemplářích. S jeho věnováním a podpisem Beneši-Buchlovanovi. Dobrý stav.

560,00 Kč

Jahrbuch der Auktionspreise für Bücher, Handschriften und Autographen 1990

Band 41 (1990). Ergebnisse der Auktionen in Deutschland, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz. Mit einem Anhang: Spezialgebiete der...

300,00 Kč

Jak se kreslí dobrodružství

Neff, Ondřej

Příležitostný tisk k 75. narozeninám Zdeňka Buriana s množstvím čb ilustrací z jeho díla. Barevná příloha chybí, celkově se stopami užívání.

70,00 Kč

Jan Laichter

Život a dílo; Vzpomínky a úvahy. S dobovými černobílými fotografiemi. Uspořádal Jiří Horák. Dobrý stav.

90,00 Kč

Ještě o městské knihovně a také lidech, se zřetelem k prvému řediteli městské knihovny pražské, básníku Antonínu Sovovi

Sova, Jan

Vášnivá obhajoba působení prvního ředitele pražské Městské knihovny, básníka Antonína Sovy, z pera jeho syna. Vydáno jako soukromý tisk v nákladu 400...

120,00 Kč

Kleines Lexicon der Schwarzen Kunst

Nadolski,, Dieter

Malý slovníček pojmů v němčině, černobílé ilustrace. Výborný stav.

120,00 Kč

Knihomilství

Bogeng, G.A.E.

Vymezení a historie bibliofilie. Z originálu přeložil Zdeněk Gintl, typo Karel Dyrynk. Vazbu navrhl Josef Solar. Ex.51/200, indický papír. Dobrý...

500,00 Kč

Knihovna kapitulní v Praze

Podlaha, Antonín

Soupis památek historických a uměleckých v Království čekém od pravěku do počátku. Královské hlavní město Praha: Hradčany. Poklad svatovítký a...

880,00 Kč

Knihtisk v Československu v 15.století/Five hundred years

Painter. G.D.
Chrástek. D.B.

Anglicko - české vydání. Napsali G.D. Painter a D.B. Chrástek. Oddělení tištěných knih, Britské museum do češtiny přeložil D.B. Chrástek. Dobrý stav.

100,00 Kč

Krásné písmo I, II

Muzika, František

Krásné písmo ve vývoji latinky. I. díl - latinka od starověku po gotiku - všechny typy písem, jejich zvláštnosti, konstrukce, použití, příklady...

1800,00 Kč

Kuenburská knihovna

Dolenský, Antonín

Soukromý tisk Vítězslava Jana Tachecího v úpravě Karla Dyrynka. Knižní značku F. J. br. z Kuenburku světlotiskem provedli V. Neubert a synové....

500,00 Kč

La Real Calcografia De Madrid: Goya Y Sus Contemporaneos

Výstavní katalog litografií - Goya a jeho současníci. 140 reproduckí s detailním popisem. Původní Brož., velmi dobrý stav.

96,00 Kč

Literární činnost Mistra Jana Husi

Flajšhans, Václav

Oceňovaná bibliografie díla Mistra Jana (spisy, incipity textů, seznam rukopisů, české, latinské spisy, chronologie...). Edice Sbírka pramenův ku...

540,00 Kč

Litografie a ofset

Rambousek, Jan

0bsahuje 20 obrazových příloh (z toho 8 původních litografií), 32 reprodukcí na křídě a 12 instruktivních. Vyšlo k oslavě 150. výročí vynálezu...

190,00 Kč

Litografie a ofset

Rambousek, Jan

0bsahuje 20 obrazových příloh (z toho 8 původních litografií), 32 reprodukcí na křídě a 12 instruktivních. Vyšlo k oslavě 150. výročí vynálezu...

140,00 Kč

Mikoláš Aleš a česká kniha

Volavková, Hana

Monografie věnovaná knižním ilustracím M. Alše. S množstvím reprodukcí v textu a na přílohách. Kresby světlotiskem tiskl Neubert a synové, textovou...

300,00 Kč

Minulost pržského knihtisku

Voit, Petr

Bohatě ilustrovaná dobovými reprodukcemi historie knihtisku v českých zemích a hlavně v Praze. Vydáno k výstavě při 500. výročí založení knihtisku v...

120,00 Kč

Mistr z Mohuče

Feld, Friedrich

Dobrodružný příběh jednoho vynálezu. Přeložila Julie Heřmanová-Kohnová; doslov Richard Khel. Ilustr. materiál vybral, obálku a vazbu navrhl Milan...

85,00 Kč

Muž práce (F. Topič)

Kubíček, Jan

Edice Portrety vynikajících nakladatelů a knihkupců, sv. I. 8°, OBrož.

50,00 Kč

Nakladatel mých snů

Vergani, Orio

Edice Soukromé tisky Josefa Hladkého v Hranicích na Moravě, tisk 11. Graficky upravil František Vik. Překlad Karel Fink. Tištěno jako novoroční tisk...

90,00 Kč

Noviny

Hoch, K.

1. svazek ed. Duch a svět (sbírka spisů populárně poučných, pořádá J. Emler). OBrož., zdobené předsádky, il. tit. list, viněty.

90,00 Kč

O psaní

Berková, Alexandra

Kniha od autorky, jež u nás patří k zakladatelům oboru tvůrčího psaní. Spisovatelka a scénáristka Alexandra Berková vyučovala tvůrčímu psaní od roku...

140,00 Kč


Obsah: © 2008 - 2015 TRIGON - KNIHY s.r.o.; Forma: © 2008 - 2015 Ondřej Vaniš