Logo Trigon Trigon nakladatelství - knihkupectví - antikvariát

Bubenská 3, Praha 7, tel.: +420 604 119 693, info@trigon-knihy.cz

Exil a Samizdat

Zobrazovat: Počet záznamů na stránku Seřadit podle
Stránky: 1 | 2

...žádné kvítí

Beneš, Jan

Exilové vydání. Edice Rozmluvy, Sv. 25. Dobrý stav

160,00 Kč

Almanach poezie posluchačů, bývalých posluchačů a učitelů Vysoké školy ekonomické v Praze

Vydáno při příležitosti výstavy výtvarných prací posluchačů a učitelů VŠE v Praze v únoru 1965. Kopie strojopisu, papíry formátu A4, ve hřbetu...

140,00 Kč

Básně

Hopkins, Gerard Manley

výběr básní anglického katolického kněze a básníka. Překlad S.I. a Rio Preisner. Edice Vigilie Obálka ušpiněná, uvnitř je kniha v dobrém stavu.

160,00 Kč

Básník

Vyskočil, Albert

Studie Máchovské otázky. Reprint vydání v Melantrichu z roku 1936. Dobrý stav, jen jeden list uvolněn.

120,00 Kč

Bedřich Janouš

Dvě podepsané herecké fotografie Bedřicha Janouše, z rubové strany přípis "Bedřich Janouš jako Moták ve hře Kulatý svět od F. F. Šamberka; hráno dne...

260,00 Kč

Budeme pokračovat

Peroutka, Ferdinand

Literárně historické a politicko společenské kapitoly z českých kulturních dějin uspořádal Jiří Kovtun. 137.svazek Sixty-Eight Publishers. Dobrý...

300,00 Kč

Cesta theologie a theologie jako cesta

Průklep strojopisu, samizdat, bez uvedení autora (katalog Libri prohibiti uvádí text jako součást sborníku Cesty myšlení autorů Daniel Kroupa, Martin...

140,00 Kč

Divadlo Antonina Artauda

Kopecký, Jan

Díl I. Úvod; Život, dílo, sny; Svědectví současníků; Prameny a literatura, Poznámky, Díl II. Než začnete číst; Artaudovy texty: Divadlo, které...

600,00 Kč

Dno jezera

Koubek, Jiří

Samizdat: 1975-1989. Výbor z tvorby. Výbor uspořádal a k vydání připravil s úvodním textem Ladislav Fanta. Výbor je pojat jako chronologicky členěný...

189,00 Kč

Do různých stran

Havel, Václav

Eseje a články z let 1983 - 1989. Uspořádal Vilém Přečan. 254.svazek Expedice. Dobrý stav.

120,00 Kč

Do různých stran

Havel, Václav

Eseje a články z let 1983 - 1989. Uspořádal Vilém Přečan. 254.svazek Expedice. Dobrý stav.

120,00 Kč

Dopisy Hedwice W.

Kafka, Franz

Sebrané dopisy Franze Kafky Hedwice Weilerové: komplet 14 dopisů. Paralelní německý a český text. Samizdat, bližší nakladatelské údaje neuvedeny,...

270,00 Kč

Dvě legendy

Škvorecký, Josef

117. publikace Sixty-Eight Publishers, Corp.. Tři texty. Obálka B. Munzarové. Pěkný stav.

600,00 Kč

Filozof a politik

Opat, Jaroslav

Tomáš Garrique Masaryk 1882 - 1893. Životopis TGM a důkladné stopováni jeho výroků, myšlenek, článků, soudních sporů a tak dále. 139. publikace...

150,00 Kč

Franz Kafka, jazz a jiné marginálie

Škvorecký, Josef

186.publikace nakladatelství Sixty-Eight Publishers. Dobrý stav.

500,00 Kč

Franz Kafka: 1924-1974

Bibliofilský tisk vydaný u příležitosti nedožitých 50. narozenin F. Kafky. Editor L[adislav] Reznicek, illustrations and layout J[an] Kristofori....

300,00 Kč

Geniální podnikatel Tomáš Baťa

Cekota, Antonín

Životopis, významné události a směřování Tomáše Bati. S obrazovou přílohou. 118. publikace Sixty-Eight Publishers. Velmi dobrý stav.

700,00 Kč

Hlasy otců

Citace ze spisů křesťanských autorit - podle dnů období církevního roku. Vybral a sestavil Pavel Strachota. 29.svazek edice Křesťanská akademie v...

250,00 Kč

Honzlová

Salivarová, Zdena

Protestsong. Dramatický román o milostném trojúhelníku. 3. publikace nakladatelství 68 Publishers Toronto. Původní brož, před titulem věnování a...

1200,00 Kč

Ivan Steigers Prager Tagebuch

Steiger, Ivan

Cartoons. Politické karikatury z roku 1968. Dobrý stav.

140,00 Kč

Ivan Steigers Prager Tagebuch

Steiger, Ivan

Cartoons. Politické karikatury z roku 1968. Dobrý stav.

140,00 Kč

Jaroslav Seifert ve Stockholmu 1984

Řeč laureáta Nobelovy ceny za literaturu 1984. Předneseno ve Stockholmu básníkovou dcerou Janou. Samizdat podle otisku č. 1/85 z února 1985. Dobrý...

200,00 Kč

Jít jen tak

Čivrný, Lumír

Menší příběhy. Obálku malovala Eliška Matziol. 124. publikace nakladatelství Index. Dobrý stav.

150,00 Kč

Kapka krve

Bohumil, Josef

Příběhy sepsané českým knězem. Dobrý stav.

90,00 Kč

Kruh 1943-1945

Měsíčník, Czechoslovak monthly. Exilový měsíčník, který vydával Vladimír Klecanda (1888–1946), jeden z hlavních organizátorů domácího odboje a...

900,00 Kč

Lidové noviny, roč. 2, č. 6

Červen 1989. Samizdatové, předlistopadové vydání. Dobrý stav.

68,00 Kč

Listy

Časopis československé socialistické opozice. Dvouměsíčník. Ročník 10., 1980/1. Dobrý stav.

70,00 Kč

Masarykův triumf

Kovtun, Jiří

Příběh konce války. Autor podrobně líčí Masarykovo úsilí v Americe, které přispělo k uznání jeho snah o vznik nového státu. K 50. výročí úmrtí TGM...

600,00 Kč

Mír; Mírové hnutí; Křesťanská etika

Schulz, Milan (sestavil)

Výbor z materiálů ze stejnojmenného s\mpozia, které uspořádala ve dnech 245.-27.11.1983 katolická laická organizace Opus bonum ve Frankenu. S...

200,00 Kč

Mirákl

Škvorecký, Josef

S podpisem autora. Politická detektivka. 6. publikace exilového nakladatelství Sixty-Eight Publishers Corp.. Obálku navrhla Barbora Munzarová. Na...

1500,00 Kč

Monsignore Quijote

Greene, Graham

Exilové vydání s doslovem Josefa Škvoreckého. Přeložili Jiřina a Karel Kynclovi. Obálku navrhl Jan Sekal. Velmi dobrý stav.

460,00 Kč

Morčata

Vaculík, Ludvík

Text z roku 1970. Vyšlo jako 41.svazek nakladatelství Sixty - Eight Publishers Corp.. Dobrý stav, jen mírně odřené okraje obálky.

400,00 Kč

Motáky z Ruzyně

Motáky z Ruzyně s předmluvou Luďka Pachmana. 15. publikace nakladatelství Index, v úpravě Jana Kotíka. Čtená brož.

120,00 Kč

Na hlubinu

36. číslo katolické filosoficko - teologické revue edice Krystal. Dobrý stav.

90,00 Kč

Nápady čtenáře detektivek

Škvorecký, Josef

Devět nápadů, co ještě vyčíst z oblíbených detektivek. 53. svazek nakl. Rozmluvy. Výborný stav.

180,00 Kč

Nebe peklo ráj

Salivarová, Zdena

Lovestory. 28. publikace Sixty-Eight Publishers. Kresba na obálce od Pavla Skalníka. Čtená brož, ve spodní části hřbetu asi 2 cm odtrženy, zachovalé.

300,00 Kč

Nekrvavá revoluce

Kaplan, Karel

Exilové vydání monografie věnované poválečným dějinám Československa a vzniku totalitního komunistického režimu, dobrý stav.

950,00 Kč

Oblak a valčík

Peroutka, Ferdinand

40.publikace nakladatelství Sixty-Eight Publishers. Román vznikl na základě zkušenosti z věznění v nacistickém koncentračním táboře. Ojedinělý román...

700,00 Kč

Osvobozené

Schonberg, Michal

Z historie Osvobozeného divadla. Z angl. přel. Ivo Řezníček ; Graf. úprava Věra Držmíšková. Dobrý stav.

400,00 Kč

Papír je poslední domov

Chudožilov, Petr

Povídky z let 1963-2002. Knihu ilustroval Vladimír Kokolia. První vydání. Kniha povídek, jejichž poutavé, namnoze autobiografické příběhy překvapí i...

256,00 Kč

Pláč koruny české

Černý, Václav

Druhý díl vzpomínek pokrývá dobu od roku 1934 do května 1945. 2. exilové vydání Kniha je ve výborném stavu

500,00 Kč

Pozdější život Panny

Peroutka, Ferdinand

Román. Autor domýšlí vztah jedince a dějin v jiném podání než je historická realita. Vychází z nápadu možného zachránění Johanky z Arku před upálením...

500,00 Kč

Prima sezóna

Škvorecký, Josef

Text o nejdůležitějších věcech života. 17. publikace nakladatelství 68 Publishers Toronto, tištěno v Belgii. Dobrý stav, jen mírně odřený hřbet a...

600,00 Kč

Radost a naděje

Skalický, Karel

Kniha má zpřístupnit čtenáři jeden z nejdůležitějších dokumentů II. vatikánského sněmu, pastorální konstituci o církvi v dnešním světě. Formou téměř...

140,00 Kč

Rozjímavý překlad žalmů a kantik římského breviáře

Z latinského originálu "Piana" přeložil P. Josef Kunický. Dobrý stav.

160,00 Kč

Růžová dáma

Procházková, Lenka

78. svazek Indexu. Román o dvou částech. Na obálce textilní koláž Z. Vackové. Dobrý stav.

200,00 Kč

S druhého břehu. Úvahy z amerického exilu

Hromádka J.L.
Odložilík, Otakar

Výbor článků otištěných v americkém exilu v časopise Husův lid. Na několika místech podtrženo tužkou. Jinak je kniha v dobrém stavu.

80,00 Kč

Samožerbuch; Antinostalgicum

Škvorecký, Josef
vybral Otto Ulč

S podpisem autora. Dvoustranná dvoukniha. Autofestšrift J. Škvoreckého - stručné dějiny Sixty-eight Publishers, k níž materiál vybral spolu se Zdenou...

1500,00 Kč


Obsah: © 2008 - 2018 TRIGON - KNIHY s.r.o.; Forma: © 2008 - 2018 Ondřej Vaniš