Logo Trigon Trigon nakladatelství - knihkupectví - antikvariát

Bubenská 3, Praha 7, tel.: +420 604 119 693, info@trigon-knihy.cz

Religionistika

Zobrazovat: Počet záznamů na stránku Seřadit podle
Stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 8

700 let farního kostela sv. Jakuba a duchovní správy v Lipníku n. B., 1238 - 1938

Žák, Jaroslav

Spisek vydaný k výročí 700 let od založení farního chrámu v Lipníku nad Bečvou. Historie kostela a správců farnosti. S černobílými fotografiemi....

65,00 Kč

A guide for the Perplexed

Schumacher, E. F.

Dobrý stav. - Thought-provoking view on man's relationship with the universe by the author of "Small is Beautiful", first published posthumously in...

85,00 Kč

Acta Apostolicae Sedis

Kompletní ročník latinsky psaného periodika, sloužícího jako úřední věstník Svatého stolce a Vatikánu. AAS obsahuje důležité veřejné dokumenty vydané...

200,00 Kč

Al Kajda a co to znamená být moderní

Gray, John

Edice: Myšlenky ; sv. 21. Al Kajda není žádným pozůstatkem středověku, míní anglický filozof John Gray. Naopak, je produktem moderní doby, produktem...

84,00 Kč

Alchymická mše

Purš, Ivo
Hlaváček, Jakub

Kniha představuje a rozebírá vybrané alchymické texty, v nichž se v nejvyhraněnější podobě projevuje spojení a alchymie a křesťanské ikonografie a...

290,00 Kč

Anální vesmíry

Stern, Jan

Rozsáhlý psychoanalytický esej je sice uvozen jako učebnicový návod do psychoanalytické sémiotiky, ale výklad probíhá podezřele zábavně, čehož...

250,00 Kč

Analogon 25 - Svatokrádež: Zázračné proti posvátnému

Surrealismus - psychoanalysa - strukturalismus - antropologie - příčné vědy. Obsah: František Dryje, Bruno Solařík: Svatokrádež?, František Dryje,...

119,00 Kč

Apoštol Pavel - hrdinský život v službě Kristově

Holzner, Josef

Velmi podrobný životopis apoštola Pavla - od dětství v rodině tkalce přes studia v Jeruzalémě, prozření a obrácení žida Šavla v křesťana Pavla, jeho...

80,00 Kč

Apoštolé Slovanů Cyril a Metoděj a Velká Morava

Bagin, Anton

O počátcích křesťanství na našem území, o životě, událostech a činnosti věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velké Moravě. Ze slovenštiny přeložil M....

100,00 Kč

Apoštolé Slovanů Cyril a Metoděj a Velká Morava

Bagin, Anton

O počátcích křesťanství na našem území, o životě, událostech a činnosti věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velké Moravě. Ze slovenštiny přeložil M....

120,00 Kč

Apoštolské listy Tolstého

Tolstoj, Lev Nikolajevič

Přeložil F. S.. Na titulu razítka původních majitelů knihy. Dobrý stav, nerozřezáno.

80,00 Kč

Atys et Osiris

Frazer, James George

Etude de religions orientales comparées. Traduction française par Henri Peyre. Annales du musée Guimet, bibliothèque d'études, 35. Zažloutlý papír,...

290,00 Kč

Bible ve světle mystiky I.

Weinfurter, Karel

Evangelium sv. Jana; Zjevení sv. Jana. Interpretace založená na srovnání s jinými náboženstvími a starověkými mýty a také na vlastních mystických...

199,00 Kč

Biblia Hebraica

Kittel, Rudolf (ed.)

Hebrejské vydání Bible, předmluva v němčině, latině a angličtině. Adjuvantibus W. Baumgartner, G. Beer, J. Begrich, J.A. Bewer, F. Buhl, J. Hempel,...

1800,00 Kč

Biblical Greek Vocabulary Cards

Gromacki, Robert

Řecká slovíčka na kartičkách pro lepší procvičování a učení. 995 kartiček s více než 1000 slovy, řecký výraz na lícové straně karty doplňuje anglický...

180,00 Kč

Biblická konkordance

na základě biblí Kralické vyd. 1613. Kniha je ve velmi dobrém stavu.

1200,00 Kč

Biblické dějiny pro nejmenší

Pulec, Kryštof
Kostelecký, Jan

Příběhy z Bible v podání pro děti, s jednoduchými ilustracemi. Dobrý stav.

60,00 Kč

Biblické příběhy

Olbracht, Ivan

Převyprávění příběhů ze Starého zákona s ilustracemi Gustava Doré. Dobrý stav, přebal natržen.

88,00 Kč

Biblické úvahy pro mládež a dospělé

Vališ, B.

dle mezinárodního rozvrhu Nedělních škol. Dvanáct čísel XVIII. ročníku Biblických úvah v převazbě. Věnování a podpis autorův na frontispisu. Dobrý...

60,00 Kč

Biblický slovník

Připravil autorský kolektiv podvedením J.-J.von Allmena. Abecedně řazené pojmy a výrazy, vyskytující se v Bibli - jejich vysvětlení, výskyt v Písmu,...

80,00 Kč

Biblija

ili knigi svjaščennogo pisanija vetchogo i novogo zaveta. V russkom perevode s parallelnymi mestami... Bible v ruštině. Americké vydání. Dobrý stav.

320,00 Kč

Blahoslavená Zdislava

Kalista, Zdeněk

Líčení života a osobnosti blahoslavené, dnes svatořečené, Zdislavy z Lemberka v širším rámci kulturních, hospodářských, politických a duchovních...

120,00 Kč

Bohemia Sancta

Životopisy českých světců a přátel Božích - jednotlivé kapitoly napsali různí autoři pod vedením J. Kadlece. Dobrý stav.

150,00 Kč

Božská liturgie Jana Zlatoústého

Jan Zlatoústý

Nový český překlad pořízený archimandritou ThDr. Markem Krupicou Th.D. a archimandritou Jiřím Stránským zprostředkovává byzantskou liturgii a...

150,00 Kč

Budete jako bohové

Fromm, Erich

Radikální interpretace Starého zákona a jeho tradice. Kniha je ve výborném stavu.

160,00 Kč

Bůh a jeho proměny v dějinách náboženství

Bowker, John

V této knize muži i ženy vyprávějí svými vlastními slovy, co pro ně Bůh znamená, i o tom, co může znamenat pro ostatní. Jejich důvěrná slova jsou...

170,00 Kč

Bůh a stát

Bakunin, Michail

Michail Bakunin, ruský filozof, revolucionář a anarchista, představil ve svém nejznámějším textu nazvaném Bůh a stát výklad společenského vývoje,...

198,00 Kč

Caritas and the Psychospiritual Way

Day, Stacey B.

Essays on Ethics and the Human Estate. - Eseje o spiritualitě a jejích formách v různých kulturách. Konfrontace autorova původního křesťanského...

280,00 Kč

Centesimus annus: Encyklika Jana Pavla II.

K stému výročí encykliky Rerum novarum z 1.května 1991. Z obsahu: podstatné rysy encykliky Rerum novarum, rok 1989, soukromé vlastnictví a...

40,00 Kč

Cesta českého kněze pod sekeru

Chalupský, Václav

Příběh katolického kněze Josefa Jílka. S černobílými fotografiemi. Dobrý stav.

80,00 Kč

Cesta theologie a theologie jako cesta

Průklep strojopisu, samizdat, bez uvedení autora (katalog Libri prohibiti uvádí text jako součást sborníku Cesty myšlení autorů Daniel Kroupa, Martin...

140,00 Kč

Cesty člověka k naději a smíření

Modlitby padesáti století - sestavila Květoslava Neradová.

50,00 Kč

Cíkevní řády a kongregace v zemích českých

Jirásko, Luděk

Dějiny, katalog a stručný popis řádů, působících v českých zemích. S barevnými ilustracemi. Dobrý stav.

80,00 Kč

Církev a stát čili Theokracie a césarismus

Ventura de Raulica, Gioacchino

Z francouzštiny přeložil František Odvalil. Edice Kurs, sv. 43. Velmi dobře zachováno.

250,00 Kč

Církevní řády a kongregace v zemích českých

Jirásko, Luděk

Rozvoj a charakteristika jednotlivých řádů a kongregací v Čechách a na Moravě. S barevnými ilustracemi. Dobrý stav.

90,00 Kč

Corpus Hermeticum

Chlup, Radek

Jádro publikace tvoří texty a překlady souboru řeckých hermetických spisů s komentářem, ozřejmujícím argumentaci hermetických autorů. Doprovodná...

498,00 Kč

Ctihodná Marie Elekta Ježíšova

Kalista, Zdeněk

Po stopách španělské mystiky v českém baroku. Dobrý stav.

80,00 Kč

Čechové na basilejském sněmu

Krchňák, Alois

Basilejský sněm v událostech den po dni... Vyšlo jako 6. svazek náboženské edice Křesťanské akademie. Dobrý stav.

120,00 Kč

Čtyři přirozenosti duše

Hoigrová, Milada

...aneb Jak jsem smiřovala Freuda, Junga, Kleinovou a Piageta a našla Boha. V Jungově duchu vymezuje paradigma páté, paradigma přechodu, paradigma...

278,00 Kč

Das Papstthum in seiner sozial-kulturellen Wirksamkeit

Hoensbroech, Graf von

Dvojdílná monografie o papežství a jeho sociálně kulturní působnosti. První díl nese podnázev Inkvizice a pověrčivost, čarodějnictví a pakt s ďáblem,...

980,00 Kč

De sanguine Christi

Hus, Jan

Spisy M. Jana Husi, č. 3. Vydal Václav Flajšhans. Kritické latinské vydání s obsáhlým průvodním textem, četnými poznámkami a vysvětlivkami. Dobová...

160,00 Kč

Dějiny inkvizice

Grigulevič, Iosif Romual’dovič

Edice: Členská knižnice nakl. Svoboda. Dílo je soustředěno zejména na dějiny a činnost inkvizice ve Španělsku a Portugalsku a v jejich koloniálních...

60,00 Kč

Dějiny křesťanské církve

Šoltész, Štěpán

Kalich. Příručka při vyučování náboženství na šk. všech stup. Na základě 2. vyd., které přehlédl a doplnil Amedeo Molnár, nově rev. text autor....

50,00 Kč

Dějiny křesťanství

McGrath, Alistair

Úvod. Autorem tohoto nového velkého úvodu do dějin křesťanství je jeden z předních světových teologů, tvůrce řady tematických příruček a sborníků,...

599,00 Kč

Dějiny náboženského myšlení I. II. III.

Eliade, Mircea

Olbřímí dějiny náboženského myšlení od významného badatele. I. díl Od doby kamenné po eleusinská mysteria, 430 str. II. díl Od Gautamy Buddhy k...

900,00 Kč

Dějiny náboženství

Kubalík, Josef

Úvod do studia dějin náboženství, náboženství přírodních národů, Ameriky, orientu, blízkého východu, Řeků a Římanů. Na titulu autorovo věnování....

90,00 Kč

Dějiny pražské arcidiecéze v datech

Kettner, Jiří

Chronologický přehled a biografie pražských biskupů a arcibiskupů od r. 973 po rok 1993. V knize je tužkou podtrháváno.

70,00 Kč

Den Páně

Hello, Ernest

Vášnivé rozjímání o neděli, životě a smrti. Překlad Josef Krlín. Vychází jako 6. svazek v edici Zanfána z Atule aneb zvonkohra z tajemné škatule.

120,00 Kč


Obsah: © 2008 - 2018 TRIGON - KNIHY s.r.o.; Forma: © 2008 - 2018 Ondřej Vaniš