Logo Trigon Trigon nakladatelství - knihkupectví - antikvariát

Bubenská 3, Praha 7, tel.: +420 604 119 693, info@trigon-knihy.cz

Křesťanství

Zobrazovat: Počet záznamů na stránku Seřadit podle
Stránky: 1 | 2 | 3

3100 kilometrů jarním Španělskem

Konečný, Mário
Luky

vzpomínky z let 1945-49 a cestopis po církevních památkách Španělska. Cyklostilovaný Přehled - informační občasník SKD Pacem in terris. 80 starn...

120,00 Kč

A guide for the Perplexed

Schumacher, E. F.

Dobrý stav. - Thought-provoking view on man's relationship with the universe by the author of "Small is Beautiful", first published posthumously in...

85,00 Kč

A oddělil světlo od tmy

Žáček, Jan

Román o Janu Sarkandrovi. Velmi dobrý stav

50,00 Kč

A oddělil světlo od tmy

Žáček, Jan

Román o Janu Sarkandrovi. Velmi dobrý stav

50,00 Kč

Acta Apostolicae Sedis

Kompletní ročník latinsky psaného periodika, sloužícího jako úřední věstník Svatého stolce a Vatikánu. AAS obsahuje důležité veřejné dokumenty vydané...

200,00 Kč

Apoštol Pavel - hrdinský život v službě Kristově

Holzner, Josef

Velmi podrobný životopis apoštola Pavla - od dětství v rodině tkalce přes studia v Jeruzalémě, prozření a obrácení žida Šavla v křesťana Pavla, jeho...

80,00 Kč

Apoštolé Slovanů Cyril a Metoděj a Velká Morava

Bagin, Anton

O počátcích křesťanství na našem území, o životě, událostech a činnosti věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velké Moravě. Ze slovenštiny přeložil M....

100,00 Kč

Apoštolé Slovanů Cyril a Metoděj a Velká Morava

Bagin, Anton

O počátcích křesťanství na našem území, o životě, událostech a činnosti věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velké Moravě. Ze slovenštiny přeložil M....

120,00 Kč

Biblická konkordance

na základě biblí Kralické vyd. 1613. Kniha je ve velmi dobrém stavu.

1200,00 Kč

Biblický slovník

Připravil autorský kolektiv podvedením J.-J.von Allmena. Abecedně řazené pojmy a výrazy, vyskytující se v Bibli - jejich vysvětlení, výskyt v Písmu,...

80,00 Kč

Biblija

ili knigi svjaščennogo pisanija vetchogo i novogo zaveta. V russkom perevode s parallelnymi mestami... Bible v ruštině. Americké vydání. Dobrý stav.

320,00 Kč

Blahoslavená Zdislava

Kalista, Zdeněk

Líčení života a osobnosti blahoslavené, dnes svatořečené, Zdislavy z Lemberka v širším rámci kulturních, hospodářských, politických a duchovních...

120,00 Kč

Centesimus annus: Encyklika Jana Pavla II.

K stému výročí encykliky Rerum novarum z 1.května 1991. Z obsahu: podstatné rysy encykliky Rerum novarum, rok 1989, soukromé vlastnictví a...

40,00 Kč

Cesta theologie a theologie jako cesta

Průklep strojopisu, samizdat, bez uvedení autora (katalog Libri prohibiti uvádí text jako součást sborníku Cesty myšlení autorů Daniel Kroupa, Martin...

140,00 Kč

Cestou k poslednímu

Šafařík, Josef

Úvahy o teologii, křesťanství, filosofii, kultuře... Dobrý stav.

140,00 Kč

Cesty člověka k naději a smíření

Modlitby padesáti století - sestavila Květoslava Neradová.

50,00 Kč

Církevní řády a kongregace v zemích českých

Jirásko, Luděk

Rozvoj a charakteristika jednotlivých řádů a kongregací v Čechách a na Moravě. S barevnými ilustracemi. Dobrý stav.

90,00 Kč

Ctihodná Marie Elekta Ježíšova

Kalista, Zdeněk

Po stopách španělské mystiky v českém baroku. Dobrý stav.

80,00 Kč

De septem secundeis / O sedmi druhotných působcích

Trithemius, Johannes

První české vydání traktátu Johanna Trithemia o působení sedmi planetárních andělů ve světě. Z latiny přeložila Mária Schwingerová, průvodní studií...

150,00 Kč

Dějiny křesťanské církve

Šoltész, Štěpán

Kalich. Příručka při vyučování náboženství na šk. všech stup. Na základě 2. vyd., které přehlédl a doplnil Amedeo Molnár, nově rev. text autor....

50,00 Kč

Dějiny křesťanského písemnictví (De viris illustribus)

Hieronymus
Gennadius, Isidorus

Spis Sv. Jeronýma a jeho pokračovatelů poskytuje základní soubor informací o starokřesťanských autorech a jejich dílech. Přeložili J. M. Heller a M....

198,00 Kč

Dějiny křesťanství

McGrath, Alistair

Úvod. Autorem tohoto nového velkého úvodu do dějin křesťanství je jeden z předních světových teologů, tvůrce řady tematických příruček a sborníků,...

599,00 Kč

Dějiny náboženství

Kubalík, Josef

Úvod do studia dějin náboženství, náboženství přírodních národů, Ameriky, orientu, blízkého východu, Řeků a Římanů. Na titulu autorovo věnování....

90,00 Kč

Dějiny pražské arcidiecéze v datech

Kettner, Jiří

Chronologický přehled a biografie pražských biskupů a arcibiskupů od r. 973 po rok 1993. V knize je tužkou podtrháváno.

70,00 Kč

Den Páně

Hello, Ernest

Vášnivé rozjímání o neděli, životě a smrti. Překlad Josef Krlín. Vychází jako 6. svazek v edici Zanfána z Atule aneb zvonkohra z tajemné škatule.

120,00 Kč

Der Ursprung des Christentums

Kautsky, Karl

Eine historische Untersuchung. Internationale Bibliothek. Blind- und goldgepresste Originalleinwandbände, Rücken etwas beschädigt. Exlibris auf...

400,00 Kč

Deset vyznání

Kašpárková
Marcela

S fotografiemi Stanislava Boloňského. Eben, Filip, Fischerová, Fliedr, Forman, Haken, Lukavský, Potměšil, Šafránková, Tichotovi. Dobrý stav.

55,00 Kč

Deutsche Mystiker

Scholz, Wilhelm von

6.-8. Tsd. Mit 10 Tafeln. Halblederband, Rückenvergoldung. Sehr gut erhalten.-

300,00 Kč

Die Bibel

oder die ganze heilige Schrift des alten und neuen Testaments, nach der deutschen Übersetzung Dr. Martin Luthers. Celoplátěnáná decentně zdobená...

550,00 Kč

Die Bibel

Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach der deutschen Übersetzung D. Martin Luthers. 8°, Orig.-Leinen mit...

260,00 Kč

Die heiligen Schriften des Alten und Neuen Bundes. Deutsch von Martin Luther

Pouze dva ze čtyř svazků: Starý Zákon 1,2. Nemecký překlad Martin Luther. Polokožená vazba s koženým hřbetním štítkem, zlaceným titulem a bohatou...

380,00 Kč

Die Theologie der einen Bibel

Childs, Brevard S.

Die preiswerte Sonderausgabe eines theologischen Standardwerkes. Eine kühne Gesamtdarstellung Biblischer Theologie des Alten und Neuen Testaments,...

380,00 Kč

Dopisy konsistoře podobojí z let 1609-1619, svazek 1.

Tischer, František

Dopisy číslo 1066 až 1909. Poškozená brož - blok knihy rozdělen na dva kusy.

90,00 Kč

Dopisy konsistoře podobojí z let 1609-1619, svazek 2.

Tischer, František

Dopisy číslo 1066 až 1909. Poškozená brož - blok knihy rozdělen na dva kusy.

90,00 Kč

Dopisy konsistoře podobojí z let 1610-1619, svazek 3.

Tischer, František

3. svazek dopisů - Rejstřík. Nerozřezaná brož.

80,00 Kč

Dvanáct zastavení

Opasek, Anastáz

Vzpomínky opata břevnovského kláštera. Připravila Marie Jirásková; fotografie Ivan Pinkava; grafická úprava Robert Novák. Velmi dobrý stav

70,00 Kč

Erläuterungen zum neuen Testamente

Herder, Johann Gottfried von

Aus einer neu eröffneten morhenländischen Quelle. / Briefe zweyer Brüder Jesu in unserem Canon. Johann Gottfried von Herder's sämmtliche Werke. Zur...

600,00 Kč

Evangelium svatého Tomáše

Meyer, Marvin W.

Edice Religio ; sv. 2. Skryté výroky Ježíše. Tato publikace nabízí nejen nový překlad Tomášova evangelia, ale poprvé také jeho koptský text a řecké...

199,00 Kč

Filipovo evangelium

Smith, A. P.

S poznámkami a vysvětlivkami. Tento text z 2.až 3. století byl jedním z tzv. gnostických textů nalezených r. 1945 v Nag Hammádí, pochází z prostředí...

199,00 Kč

František: papež z Nového světa

Cool, Michel

Na Věčné město padá déšť. Objektivy kamer z celého světa jsou namířeny na centrální loggii baziliky svatého Petra. Po nekonečně dlouhém čekání se...

199,00 Kč

Geschichte des Pfarrdistrictes von Poruba, öst. Schlesien

Bystřičan, Josef

Německy psané dějiny farního obvodu Poruba, vydané vlastním nákladem a provázené 6 čb fotografiemi reprodukovanými na křídovém papíře. Původní brož.,...

450,00 Kč

Handbuch für junge Prediger

Clarke, Adam

Dr. Adam Clarke's Handbuch für junge Prediger. Nebst verschiedenen Abhandlungen über Homiletik. Příručka mladého kazatele. Zažloutlý papír, podél...

240,00 Kč

Hlasy otců

Citace ze spisů křesťanských autorit - podle dnů období církevního roku. Vybral a sestavil Pavel Strachota. 29.svazek edice Křesťanská akademie v...

250,00 Kč

Hovory o víře

Kubalík, Josef

Skriptum pro stud. účely Cyrilometodějské bohoslovecké fak. v Litoměřicích. Velmi dobrý stav.

50,00 Kč

Chrámový poklad u Sv. Víta v Praze

Podlaha, Antonín
Šittler, Eduard

Objemná monografie v luxusní vazbě. Historie a vývoj sbírky chrámového pokladu u Sv. Víta v Praze. Podílná kniha za rok 1902 a 1903, číslo XLIII.. 94...

2500,00 Kč

Christosophia, čili cesta ke Kristu

Böhme, Jacob

Jacob Böhme (1575–1624) patří bez nadsázky k nejoriginálnějším myslitelům duchovních dějin Evropy. Cesta ke Kristu spolu s dalšími texty, které...

340,00 Kč

I.N.R.I.

Rosegger, Petr

Radostná zvěst ubohého hříšníka. Přel. Otakar Kunstovný. Edice Knihovna šťastných lidí sv. V. Dobová poloplátěná převazba, původní obálka vevázána. V...

300,00 Kč

Iluminace Gumpoldovy legendy o sv. Václavu ve Wolfenbüttelu

Friedl, Antonín

Studiu k dějinám středověkého malířství v Čechách s 55 světlotiskovými reprodukcemi na přílohách. Vydala Filosofická fakulta University Karlovy v...

250,00 Kč


Obsah: © 2008 - 2018 TRIGON - KNIHY s.r.o.; Forma: © 2008 - 2018 Ondřej Vaniš