Logo Trigon Trigon nakladatelství - knihkupectví - antikvariát

Bubenská 3, Praha 7, tel.: +420 604 119 693, info@trigon-knihy.cz

Eseje

Zobrazovat: Počet záznamů na stránku Seřadit podle
Stránky: 1 | 2

After History

Edited by Martin Procházka. This volume represents a selection of papers published in Litteraria Pragensia during the last decade, focusing on...

120,00 Kč

Akkord

Marten, Miloš

Mácha-Zeyer-Březina : Essaye. V úpravě a s kresbami Zdenky Braunerové. Edice: Dílo / Miloš Marten ; Sv. 4. Listy uvolněné z vazby, desky odtržené,...

300,00 Kč

Američan se dívá na Sovětský svaz

Snow, Edgar

Přeložila Jaroslava Reitmannová. Doslov napsal A.J. Šťastný. Podle typografické osnovy Oldřicha Menharta, který také navrhl obálku. Obsahuje VIII...

80,00 Kč

Ano - ne!

Konrád, Karel

Úvahy a postřehy o umění. S výtvarným doprovodem. Otázek a názorů sv.29.. Dobrý stav.

45,00 Kč

Antonín Sova

Šalda, František Xaver

Essay; Vydáno k 60. narozeninám básníkovým, dne 26. února 1924 jako 81. svazek edice Aventinum, č. 467 (1000 výt. čísl. na papíře Japan Bansay). Ve...

68,00 Kč

Böhmische Sonne - Mährischer Mond

Demetz, Peter

Essays und Erinnerungen. Kartoniert, mit Umschlag. Zustand: ein gutes Exemplar

160,00 Kč

Boje o zítřek

Šalda, F. X.

Edice Soubor díla F.X. Šaldy ; 1. Meditace a rapsodie. Šaldův kritický soubor, obsahující hlavně projevy zásadní, které na dlouho určily dráhu...

120,00 Kč

Dějiny přítomnosti

Garton Ash, Timothy

Eseje, črty a zprávy z Evropy devadesátých let. Známý oxfordský historik a publicista předkládá ve své knize mimořádně poutavou kroniku uplynulého...

180,00 Kč

Dítě andělů (Otokar Březina - život jako dílo)

Bor, D. Ž.

ZLEVNĚNO, původní cena 338 Kč. - Eseje o Otokaru Březinovi a jeho duchovních přátelích – Františku Bílkovi, Jakubu Demlovi, Anně Pammrové, Ladislavu...

280,00 Kč

Dusivá kultura

Dubuffet, Jean

Myšlenky a úvahy o kultuře a umění, jejich užitečnosti a škodlivosti. Přeložil L. Šerý. Na obálce kresba autorova.

149,00 Kč

Duše a slovo

Fischer, Otokar

Studie a eseje se zabývají teoretickými otázkami básnictví a psychologickými problémy literárního díla, významnými postavami literatury české i...

140,00 Kč

Dýchat s ptáky

Cílek, Václav

Autor navazuje na Krajiny vnitřní a vnější a Makom, knihu míst. Pozoruje svět a snaží se smířit s jeho proměnami pomocí věcí, které jsou stálé a...

298,00 Kč

Extase, úžasy a vidění

Hofmeister, Rudolf Richard

Původní Brož., množství ilustrací C. Boudy. Na ob. papírový štítek s ident. číslem, jinak jen běžné opotřebení.

85,00 Kč

Horká čokoláda

Macháček, Bohumil

Tulácké eseje. Psáno mezi březnem a listopadem 2011. S barevnými fotografiemi autorovými. Ex.A/100. Podpis autora v tiráži.

88,00 Kč

Hovořil Jiří Ješ

Ješ, Jiří

Rozhlasové komentáře z let 1999-2003. Vydáno ve spolupráci s Českým rozhlasem. Výborný stav.

68,00 Kč

Charles Baudelaire

Gautier, Théophile

Přeložil Otokar Levý. Esej o životě francouzského básníka Charlese Baudelaira. Kniha je rozpadlá na části, na titulní straně při okraji část chybí.

50,00 Kč

Imprese a řád

Marten, Miloš

Výbor z díla Miloše Martena. Vyšlo v roce 100. výročí narození. Vybral, k vyd. připravil, vysvětl., ediční pozn. a doslov napsal Emanuel Macek. Velmi...

80,00 Kč

Jan Erazím Vocel

Birnbaum, Vojtěch

Zakladatel našich dějin umění. Edice Svazky úvah a studií ; Čís. 76. Některé listy uvolněné.

48,00 Kč

Jediné dílo

Březina, Otokar

Edice: Dobrá edice ; sv. 13. Esej z r. 1904. Původně vydáno v časopise Volné směry v r. 1905, pro knižní vydání upraveno autorem. V dobře zachovalém...

140,00 Kč

Jediné dílo

Březina, Otokar

Essey z roku 1904, nově autorem upraven pro 13. svazek Dobré edice. Blok knihy ddělen od obálky, jinak dobrý stav.

130,00 Kč

Jení

Kokolia, Vladimír

S ilustracemi a v grafické úpravě autora. K vydání připravila a ediční poznámku napsala Božena Správcová. Běžná prodejní cena 280 Kč, v Trigonu...

250,00 Kč

Kapitoly o dramatě

Vodák, Jindřich

Edice Dílo / Jindřich Vodák ; sv. 1. K tisku připravil a doslovem opatřil Josef Träger. V úpravě F. Muziky. Dobrý stav.

50,00 Kč

Klaunovy rozpravy

Horníček, Miroslav

Edice: Klub čtenářů ; sv. 613. Úvahy, fejetony, rozhovory, ankety z let 1956-1986. Vybral, uspoř., průběžnými texty, portrétem autora a...

60,00 Kč

Krajiny vnitřní a vnější

Cílek, Václav

Podoba a proměny krajiny fyzické, fenomén genia loci, postava zeleného muže, keltští bohové i Poutníkova pravidla putování po posvátných místech,...

298,00 Kč

Krkavčí múza

Jamek, Václav

Introspektivní esej z let 1976-77. Dobrý stav. - Když Krkavčí múza vyšla v roce 1992 v Odeonu, kritika ji označila za knihu „rozlišování a...

85,00 Kč

Letní přemítání

Havel, Václav

Edice Pocket program. Řada C. „Tato knížka není žádným souborem esejů, a tím méně politickým dílem. Je to jen série spontánně psaných poznámek o...

50,00 Kč

Listy mrtvému příteli

Kovárna, František

Edice Atom; sv. 143. Obsahuje také přehled díla F. Kovárny. - Nerozřezaný výtisk, dobrý stav

80,00 Kč

Makom, kniha míst

Cílek, Václav

Kniha míst v srdci. Posvátno, tajemství, historie i člověk v krajině a její paměti. S fotografiemi Hany Rysové a kresbami Antonína Střížka.

298,00 Kč

Mír

Březina, Otokar

Essay z rukopisné pozůstalosti upravil O. Fiala. Volné dvojlisty pomocí šňůrky spojené s obálkou. Dobrý stav, obálka u hřbetu lehce natržena.

140,00 Kč

Modernita v otaznících

Dytrt, Petr

Tekutá modernita v textech Jeana Rouauda a Françoise Bona. Text se zabývá prózou dvou současných francouzských autorů. V jejich dílech je zajímavým...

90,00 Kč

Na břehu dnů

Čapek, Karel

8° Oppl s obálkou, černobílé fotografie.

100,00 Kč

Neslyšící děti

Janota, Oldřich

Výběr fejetonů a arabesek, ve kterých si autor od devadesátých let zaznamenává své zážitky z muzikantských toulek po Čechách a Moravě.

240,00 Kč

O literatuře a jejích tvůrcích

Kautman, František

Edice Malá řada kritického myšlení. Eseje a studie ze 70. a 80. let, zejména o autorech publikujících v českém samizdatu (J. Lopatka, R....

85,00 Kč

O nezbytnosti umění

Fischer, Ernst

Edice Malá moderní encyklopedie ; sv. 36. Autor, rakouský básník, historik, literární vědec a politik, spojil formou eseje v ústrojný celek...

50,00 Kč

O psaní

Berková, Alexandra

Kniha od autorky, jež u nás patří k zakladatelům oboru tvůrčího psaní. Spisovatelka a scénáristka Alexandra Berková vyučovala tvůrčímu psaní od roku...

140,00 Kč

Obraz, maska a pečeť

Vodička, Timotheus

Essaye (o české a světové literatuře). Edice: Kritická knihovna ; Sv. I. Velmi dobrý stav.

90,00 Kč

Obraz, maska a pečeť

Vodička, Timotheus

Essaye. Kniha katolického filosofa a náboženského myslitele. Vyšlo jako 1. svazek Kritické knihovny. Dobrý stav.

160,00 Kč

Otevřené oči a zvednuté obočí

Havel, Ivan M.,

Edice Medusa ; sv. 6. Soubor esejů o vědeckém poznání a přirozeném údivu člověka. Autor se čtivou formou dotýká rozličných témat současné vědy,...

130,00 Kč

Otlučený zázrak

Vondrovic, Tomáš

Osobní zkušenost, zachycená v řadě příhod a příběhů, obrazů a obrázků, konkrétních postav a postaviček krétské vesnice Myrtos, je také příležitostí k...

230,00 Kč

Otokar Březina: Essaye

Záhoř, Zdeněk

Edice: Sbírka Kruh četby ; Sv. 20. V dobrém stavu.

80,00 Kč

Pandin palec

Gould, Stephen Jay

Edice: Kolumbus ; sv. 115. Kniha esejů světově uznávaného amerického přírodovědce se zabývá dokonalostí a nedokonalostí, Darwinovou teorií, evolucí...

65,00 Kč

Pod povrchem tvaru

Štech, V. V. (Václav Vilém)

Edice Plány a díla. Knihovna umělecké vzdělanosti ; sv. 1. Eseje o výtvarném umění. V úvodu podpis autora. Zachovalá.

220,00 Kč

Polemiky

Procházka, Arnošt

Polemiky o české literatuře, kultuře, morálce apod..a drobné glosy. 23. svazek edice Čeští autoři. Rozpadlá brož.

80,00 Kč

Poznámky o lidech a věcech

Štechová, Marie

8°, Brož., dobrý stav

55,00 Kč

Prohlédni si tu zemi

Cílek, Václav

I když vidíme jen obyčejné věci, stejně toho vidíme hodně. Místa z druhé strany, Praha a její genius loci, eseje o krajině, paměti a o člověku....

298,00 Kč

První blahoslavenství

Vokolek, Vladimír
Vojmír Vokolek, Vlastimil Vokolek

Osobní texty - úvahy o básnictví, dobru, nicotě. Reprint eseje vydaného r. 1940 v Pardubicích nakladatelstvím Lis tří bratří. VYtištěno k 50. výročí...

96,00 Kč

Přítomnost

Březina, Otokar

Esej. 7. svazek Dobré edice, výtisk bez čísla. Dobrý stav, lehce volnější šití.

120,00 Kč

Přítomnost

Březina, Otokar

Esej. V úpravě Jiřího Paka a Stanislava Rocha. Edice: Dobrá edice ; sv. 7. Čís. 474 - 1000 ručně číslovaných exemplářů. Obálka s drobnými znaky...

140,00 Kč


Obsah: © 2008 - 2015 TRIGON - KNIHY s.r.o.; Forma: © 2008 - 2015 Ondřej Vaniš